Nauka - Społeczne Ognisko Muzyczne w Ozimku

Społeczne Ognisko Muzyczne
Towarzystwo Muzyczne im. Józefa Elsnera w Ozimku
Przejdź do treści

Menu główne:

Nauka

Społeczne Ognisko Muzyczne prowadzi naukę gry na instrumentach:

 • fortepian

 • organy kościelne

 • akordeon

 • gitara

 • klarnet

 • saksofon

 • trąbka

 • tenor

 • róg

 • flet

 • skrzypce

 • śpiew solowy (uczniowie po mutacji głosu)

Zajęcia z instrumentu głównego odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Poza zajęciami indywidualnymi na instrumencie, uczniowie uczestniczą w zajęciach zespołów kameralnych, śpiewają w chórze i przygotowują utwory z akompaniamentem fortepianu. Każdy z uczniów jest zobowiązany do uczestnictwa przynajmniej w jednej z form zespołowego muzykowania. Ponadto wszyscy uczniowie uczęszczają na przedmioty ogólnomuzyczne - umuzykalnienie, kształcenie słuchu z zasadami muzyki oraz nauka o muzyce z audycjami. Wszyscy uczniowie od klasy I mają raz w tygodniu 45 minutowe lekcje instrumentu głównego oraz 45 minut zajęć
teoretycznych. Uczniowie klasy III i IV mają dodatkowe 45 minut zajęć teoretycznych oraz uczęszczają na zespół lub chór.

Kształcenie trwa 4 lub 6 lat (w zależności od wieku ucznia) i kończy się egzaminem dyplomowym. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą ubiegać się o skrócenie czasu nauki przez realizację dwóch klas w jednym roku szkolnym. Zajęcia odbywają się w cyklu 5-dniowym, możliwe jest bardzo elastyczne ustalanie harmonogramów zajęć (zarówno indywidualnych jak i grupowych), co ułatwia organizację nauki osobom kształcącym się w innych szkołach.

W trakcie trwania nauki uczniowie mają okazję występować publicznie w koncertach organizowanych przez szkołę


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego